Om boken Intervjuteknik

omslag_intervjuteknik_haftadBoken Intervjuteknik, tidigare utgiven på Liber 2001 och i ny upplaga 2007, finns nu, från september 2021, i ännu en ny omarbetad och uppdaterad upplaga, denna gång utgiven på förlaget Morfem, som är specialiserat på språk och kommunikation. Intervjuteknik beskriver frågandets konst, hur man kan lära oss att bli bättre lyssnare och vad som händer när bångstyriga makthavare får dåliga frågor.

Boken har använts på de flesta journalistutbildningar. men vänder sig inte bara till journalister, utan till alla som
är intresserade av konsten fråga och samtala. Intervjuteknik innehåller många konkreta exempel och är lättsamt skriven.

Den nya upplagan har bland annat utökats med nya kapitel om intervjun som vetenskap, om podcastintervjuer och om att moderera och leda panelsamtal och debatter.

/ Björn Häger, författare

Här är den nya bokens kapitelindelning och innehåll:

Innehåll ­– Intervjuteknik

Förord

Inledning

Kap 1. Intervjuteknik – konst eller vetenskap?

Konst, vetenskap eller något mittemellan?

Intervjuvetenskap och analys

Den journalistiska intervjun

Intervjubegrepp

Sammanfattning: vad är en intervju?

Kap 2. Formulera fungerande frågor

Frågetyper

Ställer du slutna frågor?

Hur formulerar du en öppen fråga?

Öppna vs slutna frågor?

Låt dem säga det själva

Supercitatmetoden – fråga för uppföljning

Att se upp med när du formulerar frågor

Hur ska frågorna vara formulerade?

Världens bästa fråga

Världens näst bästa fråga

Hur kommer det sig?

Indirekta frågor

Hypotetiska frågor

Källkritiska frågor

Så: hur ska en bra fråga vara formulerad?

Kap 3. Planera intervjun.

Var börjar du? Vart är du på väg?

Vad är huvudfrågan?

Börja med något ni är ense om

Intervjuns grundsteg

Intervjuer om sakfrågor – steg för steg

Vad är problemet-intervjuer

Intervjuer om händelser:

Vårt sätt att berätta

Berättelser formas av berättaren

Kap 4. Så får du dem att vilja prata 

Förtroende för journalisten

Syftet med intervjun

Villkoren för intervjun

Så får du dem att prata med dig

Hur gör du när de spjärnar emot

Kap 5. Så blir du en bättre lyssnare 

Tio tips för aktivt lyssnande

Hummandets hemligheter

Följ upp

»Jag hör vad du säger«

Empati?

Kap 6. Dramaturgin och detaljerna 

Berättelsens dramaturgi

Spännande berättelser fångar publiken Fem nyckelord som ger kraft åt berättelsen

Vad har dramaturgi med intervjuer att göra?

Kap 7. Intervjua »live« i radio och tv 

Intervjua i direktsändning

Vad gör du när de …

Improvisera, men förbered början och slut

Undvika direktsända intervjuer?

Intervjurollen

Flera intervjuare?

Kap 8. Podcast – en intervjurevolution? 

Intervjuer i ny form

Nya lyssnarvanor och förväntningar

Nischade poddar i friare form

Intervjuinnovationer

»Kuddrum med förbjudna frågor«

Samtal eller intervju?

Samtala planerat och spontant

Ett vinnarmedium

Kap 9. Moderera och programleda 

Förprata och boka deltagare

Var finns konflikterna?

Etablera panelen med startfråga

Strukturera

Lyft in, balansera, tidsplanera

Du leder samtalet – och pratar minst

Humor

Lyssna

Knyt ihop i god tid

Avsluta

Annat att tänka på

Checklista för panelsamtal

Intervjua flera – ute på fältet

Kap 10. Underhållning

När syftet enbart är att roa publiken

Kap 11. Personporträtt 

Håll ögonen öppna

Kämpa fram konkreta svar

Kämpa fram exempel

Kämpa fram anekdoter

Kämpa fram svar på känsliga frågor

Galoscheffekten

Hur lång tid tar en intervju?

Processintervjun

Den bistra verklighetens villkor

Fotografier hjälper minnet

Fråga om böcker och bilder

Om sidorutorna

Våga improviser

Kap 12. Praktiskt 

Intervjua via mejl

Praktiskt om pratminus

Bandspelare eller block?

Om du inte hinner anteckna

Håll ordning på anteckningarna

Teknik som skrämmer

Spela in intervjuer

Kolla att ljudet fastnat

När du gör för långa intervjuer

Vad ska du upplysa intervjupersonen om?

Intervjua digitalt

Kap 13. Möte med människan 

Hemmaplan eller bortaplan?

Zooma in detaljer på distans

Undvik att intervjua på restaurang

Lugn och ro

Låt saker hända

Vad händer om du kommer alltför nära?

Andra sätt att markera makt

Hur ser du ut – och hur luktar du?

Vilka signaler sänder du?

När du själv blir nervös

När du blir förtjust eller förälskad

När du känner avsmak, äckel och hat

Hur kan du se om de ljuger?

Kap 14. Intervjua barn 

Låt det ta tid

Konsten att prata med barn

Hur barn svarar på frågor

Etiska problem

Kap 15. Om vilka vi intervjuar

Journalistik med tofflorna på

Kap 16. Om intervjurollen:  
»Då sticker han kniven i mig«

Hur uppfattas du av din publik?

Greekazo hos Malou

Om att hålla med den man intervjuar

Om att försöka anpassa sitt språk

Snäll och elak utfrågare

Kjelleman, med rätt att fråga

Kap 17 Intervjuns spelregler 

Etiska regler för intervjuer

Spela in samtal – vilka lagar gäller?

Tjuvlyssna

Intervjua människor i chock

Etiska övertramp för att få intervjuer

Ljuga och wallraffa?

Hur citerar du i dina pratminus?

Off the record eller bara som bakgrund

Kap 18. Så gör poliser, psykologer
och personalchefer

Poliser

Psykologer

Personalchefer och konsulter

Hur kan journalister tillämpa detta?

Kap 19. Medieträning och motmedel 

Det lär medietränaren ut

Så tar de kontrollen över intervjun

Hur gör du med dem som gått kursen?

Vad mer får de lära sig?

Konfrontationen – den ansvarsutkrävande intervjun

Vad kan du gå med på?

Vad bör du inte gå med på?

Hur gör du om de vägrar att svara?

Pudlar och papegojor

Kap 20. Konsten att intervjua Carl Bildt 

Så undviker du misstagen

Konsten att inte intervjua Carl Bildt

Efterord 

Lathund

Frågelåda

Litteratur och källor

Register