Mina tjänster

bjornbild-mSpecs-close kopia

Björn Häger. Foto: Åsa Stöckel.

Under åren har jag hållit hundratals föreläsningar och utbildningar, samt varit moderator och debattledare i en rad olika sammanhang.

Här är vad Jag kan erbjuda:

Korta och långa kurser: Inom ämnet intervjuteknik gör jag allt från korta inspirationsföreläsningar till kurser på flera dagar, där föreläsningen varvas med praktiska övningar. Upplägget är lättsamt och pedagogiskt, med många konkreta exempel.

För vem? Fokus har varit på hur journalister intervjuar, men jag har även hållit ett flertal uppskattade kurser och föreläsningar för andra yrkesgrupper, till exempel revisorer, anställningsintervjuare och valberedningar. I grunden finns en fungerande intervjumetod som alla har nytta av att lära sig.

Intervjumetodiken kan intressera alla som vill veta mer om hur vi ställer frågor till varandra, och utveckla intervjuandet som verktyg för att inhämta information.

Coachning av intervjuare: Det har också handlat om att coacha reportrar och programledare, men även andra yrkeskategorier som anställningsintervjuare.

Andra ämnen: Förutom intervjuteknik föreläser jag även i ämnen som begriplighet, berättarteknik och medieetik.

Moderator, samtalsledare: Jag tar även moderatorsuppdrag, gärna med inriktning på politik, media och folkbildning. Och konsumentfrågor, förstås. Jag har bakgrund som politikreporter på Ekot och har arbetat med utformningen av TV4s partiledarutfrågningar inför de senaste riksdagsvalen. Jag har varit programledare i flera av radions konsumentprogram.

Inspirationsföreläsningar: Finns önskemål om en kortare, mer allmän, tankeväckande och kul inspirationsföreläsning, går det bra det att ordna det också. Till exempel:

  • Därför skär det sig i mötet mellan makt och media. En närstudie i retoriska klavertramp och kommunikation som inte fungerar, där frågan ställs om det är journalisten eller makthavaren som ska klandras för att ingenting blir sagt. En lättsam föreläsning med många färgstarka exempel som kan varieras från 45 min upp till en halvdag. Fokus ligger på retorik och kommunikation. Föreläsningen väcker tankar om vad kommunikation egentligen är och vad som lägger hinder i vägen när aktörer med olika intressen talar förbi varandra.
  • Storytelling, modeord eller visdom från lägereldarnas tid? Begriplighetens tio byggstenar illustreras tydligt i denna föreläsning som visar hur berättande fungerar, vad som skapar begriplighet, vad som får publiken att ta till sig budskapet, och vad som stänger den ute. Föreläsningen, som innehåller flera tankeställare, är lättsam och pedagogisk med många konkreta exempel. Den kan varieras från 45 min till ca 3 timmar. Fokus ligger på effektivare och mer begriplig kommunikation. Föreläsningen bygger på kända rön om begriplighet och berättarteknik. Den vänder sig alla typer av organisationer och fungerar utmärkt som startskott och diskussionsunderlag för klarspråksarbete.
  • Carl Bildt – politikens Forrest Gump? I biografin ”Carl Bildt – en svensk historia” (Norstedts 2017), berättas modern svensk politisk historia utifrån den förre statsministern och utrikesministerns uppväxt och karriär. Ingen större händelse sedan sextiotalet har skett utan att Carl Bildt på något sätt berört den, inte sällan på ett lite skruvat vis. I föreläsningen gör jag en lättsam exposé över en ovanlig politikers liv, samtidigt med händelser vi glömt eller kommer ihåg, från den moderna politiska historien.